Jak funguje darování pro případ smrti?

Je možné zajistit platnost darovací smlouvy až po smrti dárce?
JUDr. Marcela Kleinbauerová
úno 24, 2021 · 1 min čtení

Případ z právní poradny Verdikto

Dotaz:

Dobrý den, mám dotaz k darovací smlouvě nemovitosti a pozemku. Je možné zajistit platnost darovací smlouvy až po smrti dárce, uvedené v závěti? Tedy od jakého data platí darovací smlouva.

Odpověď advokáta:

Dobrý den, darování pro případ smrti je možné a upravuje jej přímo občanský zákoník. Jeho podmínkou je, že: 1) obdarovaný musí dar přijmout, 2) dárce se musí výslovně vzdát práva dar odvolat, 3) dárce o vzdání se práva dar odvolat vydá obdarovanému listinu. Je to poměrně specifický právní institut, s jehož pořízením lze doporučit obrátit se na advokáta či na notáře. Pokud jde o Vaši druhou otázku, od jakého data platí darovací smlouva, pak u darovací smlouvy lze zřídit i odkládací či rozvazovací podmínku a její účinnost tak vázat na splnění podmínek. U darování nemovitostí, které musí projít katastrem nemovitostí, však doporučuji příliš takovéto podmínky nekomplikovat, aby příslušný katastrální úřad případně bez problémů provedl převod vlastnického práva k daru na obdarovaného.

Řešíte podobnou situaci a rádi byste se poradili s právníkem? Vyzkoušejte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do druhého dne. 

Poradit se s právníkem za 199 Kč