Dohoda o vypořádání pozůstalosti

Je možné uzavřít dohodu či jinou smlouvu v rámci které by došlo k rozdělení pozůstalosti?
Mgr. Jakub Groman
úno 12, 2021 · 1 min čtení

Případ z právní poradny Verdikto

Dotaz:

Dobrý den, se sestrou máme zdědit družstevní byt. Aby sestře banka půjčila musí ručit bytem v osobním vlastnictví. Zároveň požaduje abych se u notářského řízení vzdal svého 50% podílu. To se mi ovšem nechce. Nedá se nějak právně ošetřit, aby mi sestra vyplatila mých 50% do určitého data po skončení dědického řízení? Nebo je možné do notářského zápisu zadat datum vyrovnání?

Odpověď advokáta:

Dobrý den, v rámci řízení o pozůstalosti je možné mezi dědici uzavřít dohodu o rozdělení a vypořádání pozůstalosti, přičemž notář následně takovou dohodu schválí prostřednictvím usnesení o pozůstalosti. V rámci dohody je možné upravit zejména to, který z dědiců nabyde majetek a který z dědiců bude mít naproti tomu nárok na uhrazení odpovídající kompenzace. Součástí rozhodnutí tedy bude také výrok ukládající tomu z dědiců, který nabývá majetek, povinnost uhradit finanční prostředky v konkrétní výši konkrétnímu dědici v konkrétní lhůtě. Pokud by tato povinnost splněna nebyla, je možné zahájit výkon rozhodnutí prostřednictvím exekučního řízení, jelikož pravomocné a vykonatelné rozhodnutí notáře v pozůstalosti je exekučním titulem.

Řešíte podobnou situaci a rádi byste se poradili s právníkem? Vyzkoušejte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do druhého dne. 

Poradit se s právníkem za 199 Kč