Lhůta u odvolání v případu vydědění u nepominutelného dědice

Jakou lhůtu mám pro napadení vydědění u soudu?
Mgr. Jakub Groman
úno 12, 2021 · 1 min čtení

Právní poradna online

Dotaz:

Dobrý den, pokud dojde k vydědění potomka prohlášením o vydědění pro marnotratnost a potomkovi následně dojde dopis od notářky o jeho vydědění. Jakou lhůtu má vydědění pro napadení u soudu? Je to 14 od doručení? Děkuji za informaci.

Odpověď advokáta:

Dobrý den, pokud došlo k vydědění nepominutelného dědice, pak notář o této skutečnosti tohoto dědice informuje a v případě, že ten s vyděděním nesouhlasí, následuje postup dle § 170 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, kdy notář vyděděného dědice vyzve k tomu, aby podal ve věci k soudu žalobu na určení toho, zda je či není dědicem. K tomu mu stanoví lhůtu, která nesmí být kratší než 2 měsíce. Pokud nebude v této lhůtě žaloba podána, má se za to, že spor o dědické právo byl vyřešen v neprospěch vyděděného dědice. Pro přesné určení lhůty však doporučuji pečlivě prostudovat listinu obdrženou od notáře.

Řešíte podobnou situaci a rádi byste se poradili s právníkem? Vyzkoušejte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do druhého dne. 

Poradit se s právníkem za 199 Kč