Pronajímatel neudržuje byt ve stavu způsobilém k užívání

Vady bytu - kdy je pronajímatel povinen je odstranit?
Mgr. Vendula Kraslová
bře 15, 2021 · 1 min čtení

Případ z právní poradny Verdikto

Dotaz z právní poradny:

Dobrý den, bydlím v obecním bytě. U souseda byly zjištěny štěnice. Dcera se teď budí a je celá poštípaná. Prosím, na co všechno mám nárok? Vím, že na bezplatný postřik. Děkuji za odpověď.

Odpověď advokáta:

Dobrý den, pronajímatel má povinnost udržovat po dobu nájmu byt ve stavu způsobilém k užívání. Pokud se v pronajatém bytě vyskytují štěnice, jedná se o vadu bytu, kterou je povinen odstranit pronajímatel v přiměřené lhůtě poté, co jste mu vadu oznámila. Je tedy nezbytné oznámit pronajímateli výskyt štěnic, nejlépe písemnou formou. Je potřeba tak učinit bez zbytečného odkladu poté, co jste vadu mohla zjistit. Nezjedná-li pronajímatel nápravu, ačkoliv jste mu včas oznámila výskyt štěnic, můžete provést odstranění vady (dezinsekci) sama a následně po pronajímateli požadovat náhradu nákladů. V případě, že sama neprovedete dezinsekci bytu a došlo z Vaší strany k včasnému oznámení výskytu štěnic, můžete po pronajímateli požadovat slevu z nájemného.

Řešíte podobnou situaci a rádi byste se poradili s právníkem? Vyzkoušejte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do druhého dne. 

Poradit se s právníkem za 199 Kč