Sepsání závěti a odkázání majetku

Jakým způsobem je možné odkázat majetek pro případ smrti?
JUDr. Bc. Monika Ježková
dub 14, 2021 · 1 min čtení

Případ z právní poradny Verdikto

Dotaz položený v právní poradně:

Dobrý den, jsem svobodný, bezdětný. Potkal jsem člověka, který pro mne něco skutečně udělal. Je to z právního hlediska v podstatě cizí člověk. Mám nějaký nemovitý majetek na severní Moravě. Vlastním ho napůl s bratrem. Jde o dům se zahradou, otec má věcné břemeno k tomuto majetku. Lze nějak právně ošetřit, že v případě mé smrti tento majetek přejde na onu osobu?

Odpověď advokáta:

Dobrý den, cizí člověk po Vás nemůže dědit ze zákona, ale to není jediný způsob, jak lze dědit. Dále se dědí na základě závěti, dědické smlouvy nebo dovětku. Vámi blízky člověk může po Vás dědit na základě závěti nebo dědické smlouvy. Závěť je kdykoliv odvolatelný projev vůle zůstavitele. Závěť můžete sepsat vlastnoručně nebo u notáře, který ji může vložit do úschovy závětí. Dědická smlouva by byla smlouvou uzavřenou mezi Vámi a blízkým člověkem. V této smlouvě povoláváte vy jako zůstavitel druhou smluvní stranu za dědice a druhá strana to přijímá. Je nezbytné ji sepsat u notáře. Hezký den!

Řešíte podobnou situaci a rádi byste se poradili s právníkem? Vyzkoušejte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do druhého dne. 

Poradit se s právníkem za 199 Kč