Právní služby>Dědická smlouva>

Dědická smlouva

Od 5 000 
Pokud chcete vypořádat svůj majetek pro případ smrti.
Od 5 000 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. upřesníte nám, jak si představujete vypořádat dědictví
  2. posoudíme, zda jsou vaše požadavky v souladu se zákonem
  3. sepíšeme dědickou smlouvu, která bude reflektovat vaše požadavky
  4. vysvětlíve vám, co a proč v ní je a co to znamená pro všechny zúčastněné strany