Právní služby>Domovní řád>

Domovní řád

Od 3 000 
Pokud chcete upravit pravidla chování a udržování pořádku v domě.
Od 3 000 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. pečlivě prostudujeme stanovy SVJ a zkontrolujeme, zda obsahují základní pravidla pro správu domu
  2. sepíšeme domovní řád tak, aby byl v souladu se stanovami a zajistil pořádek a čistotu v domě
  3. vysvětlíme vám, jak domovní řád funguje a jak ho máte používat