Právní služby>Kupní smlouva na movité věci (mimo automobil)>

Kupní smlouva na movité věci (mimo automobil)

Od 2 000 
Pokud kupujete nebo prodáváte cennější věc nebo věc, která není bežnou záležitostí.
Od 2 000 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. objasníte nám, jakou věc prodáváte a případně prostudujeme dodané doklady k věci
  2. sepíšeme srozumitelnout kupní smlouvu na míru nebo zrevidujeme tu, co jste dostali k podpisu
  3. vysvětlíme vám, co a proč v ní je a co to znamená pro obě strany(- cena může být navýšena, pokud hodnota věci je vyšší než 100.000 Kč)