Právní služby>Návrh na zahájení exekučního řízení>

Návrh na zahájení exekučního řízení

Od 1 000 
Nesplní-li dlužník ani v lhůtě určené soudním rozhodnutím a chcete pomoc od exekutora.
Od 1 000 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. vyžádáme si od vás potřebné informace dlužníkovi (kdo je dlužníkem, výše dluhu a způsob jeho vzniku)
  2. vyžádáme si exekuční titul, kterým může být například pravomocný rozsudek soudu nebo notářský zápis s přímou vykonatelností
  3. sepíšeme návrh na zahájení exekuce a zkontaktujeme příslušeného exekutora
  4. vysvětlíme vám, jaký bude následovat postup po podání exekučního návrhu