Právní služby>Návrh na zastavení nebo odklad exekuce>

Návrh na zastavení nebo odklad exekuce

Od 1 000 
Dostali jste se do mimořádné nepříznivé životní situace nebo váš dluh byl již promlčen.
Od 1 000 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. posoudíme důvodnost vašich námitek k zastavení nebo odkladu
  2. vyhotovíme podání exekutorskému úřadu s návrhem na zastavení nebo odklad exekuce
  3. zajistíme případné vyjádření v řízení před soudem, nevyhoví-li návrhu exekutor sám