Právní služby>Registrace ochranné známky Evropské Unie>

Registrace ochranné známky Evropské Unie

Od 9 490 
Chcete ochránit své logo, název společnosti, slovní spojení, obrázek, obal výrobku či znělku v celé EU.
Od 9 490 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. vyžádáme si od vás značku nebo logo a ověříme jejich registrovatelnost
  2. zjistíme, jestli existují již podobné registrované značky nebo loga
  3. porovnáme váš návrh s již existujícími známkami a případně upozorníme na možné konflikty dřív, než utratíte další peníze
  4. sepíšeme přihlášku ochranné známky a budeme stav monitorovat do okamžiku zápisu do rejstříku
  5. po úspěšné registraci budete mít ochranou známku platnou po dobu 10 let