Právní služby>Registrace ochranné známky v Česká republika>

Registrace ochranné známky v Česká republika

Od 4 990 
Chcete ochránit své logo, název společnosti, slovní spojení, obrázek, obal výrobku či znělku na České republice.
Od 4 990 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. vyžádáme si od vás značku nebo logo a ověříme jejich registrovatelnost
  2. zjistíme, jestli existují již podobné registrované značky nebo loga
  3. porovnáme váš návrh s již existujícími známkami a případně upozorníme na možné konflikty dřív, než utratíte další peníze
  4. sepíšeme přihlášku ochranné známky a budeme stav monitorovat do okamžiku zápisu do rejstříku (proces trvá 4 - 6 měsíců)
  5. po úspěšné registraci budete mít ochranou známku platnou po dobu 10 let