Právní služby>Reklamace vad nemovitosti>

Reklamace vad nemovitosti

Od 3 500 
Koupili jste nemovitost a všechno není tak, jak by mělo.
Od 3 500 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. prostudujeme vaše smlouvy a veškerou relevantní dokumentaci
  2. posoudíme charakter vad, případně zajistíme odborné posudky
  3. zhodnotíme, jestli je nejvýhodnější variantou oprava, sleva z ceny nebo odstoupení od smlouvy a doporučíme vám podle toho další postup
  4. připravíme reklamační dopis nebo rovnou předžalobní výzvu
  5. pošleme prodávajícímu nebo zhotoviteli reklamační dopis nebo předžalobní výzvu k napravení vad

Podobné služby