Právní služby>Reklamace vad zboží>

Reklamace vad zboží

Od 1 000 
Objevili jste vadu na zboží a neuznali vám reklamaci.
Od 1 000 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. posoudíme charakter vad
  2. zhodnotíme, jestli je nejvýhodnější variantou oprava, sleva z ceny nebo odstoupení od smlouvy a doporučíme vám podle toho další postup
  3. pošleme prodávajícímu nebo zhotoviteli reklamační dopis nebo předžalobní výzvu k napravení vad