Právní služby>Stanovy bytového družstva>

Stanovy bytového družstva

Od 5 000 
Potřebujete upravit práva a povinnosti bytového družstva a jeho členů.
Od 5 000 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. zkonzultujeme a doporučíme vhodná ustanovení stanov s ohledem na stávající situaci ve vašem bytovém družstvu
  2. zajistíme revize stávajících stanov bytového družstva nebo tvorbu nových stanov
  3. uvedeme stanovy do souladu s platnými předpisy
  4. zajistíme účast na členské schůzi bytového družstva a přijetí nového znění stanov
  5. založíme stanovy do sbírky listin a zápišeme nové skutečnosti dle stanov do veřejného rejstříku