Právní služby>Žaloba na zaplacení>

Žaloba na zaplacení

Od 2 000 
Nebyla vám proplacena faktura nebo vráceny půjčené peníze a nedokážete se smírně dohodnout.
Od 2 000 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. zkonzultujeme vaší situaci a posoudíme, zda je možné žalobu uplatnit
  2. vyžádáme si od vás veškeré potřebné podklady a důkazy, které pečlivě prostudujeme
  3. předběžně posoudíme šanci na úspěch ve sporu a délku trvání sporu
  4. předběžně posoudíme možnost reálného vymožení dlužné částky
  5. sepíšeme žalobu na zaplacení
  6. vysvětlíme vám, jak dále postupovat