Právní služby>Žaloba o náhradu škody>

Žaloba o náhradu škody

Od 3 000 
Byla vám způsobena škoda na majetku či nemajetková újma a škůdce vám nechce škodu uhradit.
Od 3 000 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. zkonzultujeme vaší situaci a posoudíme, zda je možné žalobu uplatnit
  2. vyžádáme si od vás veškeré potřebné podklady a důkazy, které pečlivě prostudujeme
  3. předběžně posoudíme šanci na úspěch ve sporu a délku trvání sporu
  4. předběžně posoudíme možnost reálného vymožení dlužné částky
  5. sepíšeme žalobu na náhradu škody
  6. vysvětlíme vám, jak dále postupovat