Právní služby>Darovací smlouva>

Darovací smlouva

Od 3 000 
Rádi byste darovali vozidlo, dům, byt či jakoukoliv jinou věc a potřebujete připravit darovací smlouvu?
Od 3 000 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. objasníte nám, jakou věc byste rádi darovali
  2. sepíšeme darovací smlouvu na míru, nastavíme zadní vrátka pro možnost odvolání daru a upozorníme vás na případy, kdy bude potřeba odvést daň z daru
  3. vysvětlíme vám, co a proč v ní je a co to znamená pro obě strany

Darovací smlouva je institut sloužící k bezplatnému převodu vlastnického práva. Dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci a obdarovaný se zavazuje danou věc přijmout. Předmětem darovací smlouvy může být jakákoliv věc. V praxi poté dochází nejčastěji k uzavírání darovacích smluv v rámci rodiny mezi příbuznými.

Přesto, že institut darovací smlouvy vypadá zdánlivě jednoduše, určitě není dobrý nápad přípravu smlouvy podcenit. Vyhotovení darovací smlouvy advokátem vám totiž může ušetřit mnoho nepříjemných starostí v budoucnu.