Právní služby>Odvolání daru pro nevděk>

Odvolání daru pro nevděk

Od 2 000 
Pokud jste poskytli dar a požadujete jeho vrácení od obdarovaného.
Od 2 000 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. posoudíme možnost odvolání daru a upozorníme vás na možná rizika spojená s odvoláním daru
  2. připravíme odvolání daru pro nevděk či pro nouzi
  3. vysvětlíme vám, co a proč v odvolání daru je a jaký je následný postup

Odvolání daru pro nevděk

Darovali jste určitou věc, ale obdarovaný se nechová podle vašich představ a rádi byste požadovali vrácení daru? Přesto že by se na první pohled mohlo zdát, že co bylo darováno, nemůže být požadováno zpět, občanský zákoník upravuje určité situace, kdy může být vrácení daru požadováno. Rozlišujeme dva základní způsoby, a to odvolání daru pro nevděk a odvolání daru pro nouzi. Dárce se tak nemůže vrácení daru domáhat v žádném případě bezdůvodně, ale musí být splněny určité náležitosti. Jako dárce můžete dar odvolat např. v případě, že vám obdarovaný úmyslně či z hrubé nedbalosti ublížil tak, že tím zjevně porušil dobré mravy.

Odvolání daru pro nouzi 

Druhým způsobem, kdy je možné se domáhat vrácení daru je odvolání daru pro nouzi. Jedná se o situaci, kdy dárce nemá prostředky na nutnou výživu vlastní či výživu povinné osoby. A to zároveň za předpokladu, že taková situace nastala až po darování a nebyla dárcem zapříčiněna úmyslně či z hrubé nedbalosti.