Právní služby>Kupní smlouva na nemovitost>

Kupní smlouva na nemovitost

Od 4 000 
Prodáváte nebo kupujete byt, dům či pozemek? Připravíme vám kupní smlouvu na nemovitost.
Od 4 000 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. vyžádáme si od vás potřebné dokumenty a informace k nemovitosti a pečlivě vše prostudujeme
  2. sepíšeme kupní smlouvu na nemovitost na míru nebo zrevidujeme tu, co jste dostali k podpisu
  3. právně prověříme nemovitost v katastru nemovitostí
  4. v případě potřeby zajistíme advokátní úschovu kupní ceny nebo zrevidujeme smlouvu o úschově
  5. zkontrolujeme zástavní a úvěrovou smlouvu
  6. v případě zájmu se postaráme také o zápisy do katastru nemovitostí a sestavíme nebo zkontroluje předávací protokol
  7. po splnění všech podmínek vyplatíme kupní cenu z úschovy

Kupní smlouva na nemovitost a převod vlastnického práva

Kupní smlouva na nemovitost se užívá k převodu vlastnického práva mezi prodávajícím a kupujícím. Ať již prodáváte či kupuje byt, dům, pozemek nebo jinou nemovitost, kupní smlouva k nemovitosti musí být ze zákona uzavřena písemnou formou. Pro bezpečnost celé transakce a minimalizaci rizik lze jen doporučit obrátit se s přípravou kupní smlouvy na advokáta.

Nemovitost musí být v kupní smlouvě řádně specifikována. Jestliže pak není ve smlouvě blíže popsáno, co vše se prodává, platí, že předmětem kupní smlouvy je vše, co je pevně spojeno s pozemkem. Uzavřením kupní smlouvy to ale nekončí. Ze zákona je nutné tento převod zapsat do katastru nemovitostí, aby mohla kupní smlouva vyvolat náležité účinky.

Zápis se provádí vkladem. Budete potřebovat tzv. vkladovou listinu, tedy titul, na základě něhož katastr vklad provede. Touto listinou může být kupní smlouva nebo darovací smlouva s úředně ověřenými podpisy nebo kupříkladu i soudní rozhodnutí.

Teprve okamžik zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí, který je veřejným seznamem a v němž se každý může seznámit s tím, kdo je vlastníkem které nemovitosti, vyvolá účinky převodu tohoto práva (resp. katastrální úřad přepíše vlastníka u nemovitosti zpětně k okamžiku, kdy návrh na vklad na katastrální úřad došel).

Přesto, že kupní smlouva na nemovitost vypadá jednoduše, zpravidla se týká nemovitosti nezanedbatelné hodnoty. Přípravu kupní smlouvy tedy nepodceňte a raději se poraďte s advokátem.

Podobné služby