Právní služby>Návrh na osvojení dítěte>

Návrh na osvojení dítěte

Od 2 800 
Chcete požádat soud o adopci nezletilého dítěte.
Od 2 800 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. probereme s Vámi, jaké podmínky musí být splněny pro úspěšnou adopci dítěte
  2. sepíšeme návrh na adopci a řádně soudu odůvodníme důvody, pro které má adopci schválit
  3. vysvětlíme vám, co a proč v návrhu je, a jak máte dále postupovat