Právní služby>Návrh na svěření dítěte do pěstounské péče>

Návrh na svěření dítěte do pěstounské péče

Od 2 800 
Pokud rodič není schopen se postarat o dítě a potřebujete ho svěřit přechodně do péči jiné osoby.
Od 2 800 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. probereme s Vámi důvody svěření dítěte do pěstounské péče
  2. zkontaktujeme orgán sociálně-právní ochrany dětí
  3. sepíšeme a řádně odůvodníme návrh na svěření dítěte do pěstounské péče
  4. vysvětlíme vám, co a proč v návrhu je, a jak máte dále postupovat