Směnka

Od 2 000 
Pokud půjčujete peníze a chcete mít jistotu, že vám budou vráceny.
Od 2 000 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. posoudíme vaši situaci a vhodnost využití institutu směnky
  2. upozorníme na rizika spojená se směnkami
  3. vyhotovíme platnou směnku na míru