Právní služby>Žaloba na bezdůvodné obohacení>

Žaloba na bezdůvodné obohacení

Od 3 000 
Obohatil se někdo na váš úkor a nedokážete se smírně dohodnout.
Od 3 000 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. vyžádáme si od vás podklady a důkazy, které pečlivě prostudujeme
  2. zkonzultujeme vaší situaci a posoudíme, zda se jedná o bezdůvodné obohacení
  3. posoudíme včasnost případné žaloby s ohledem na možné promlčení
  4. předběžně posoudíme šanci na úspěch ve sporu a délku trvání sporu a možnost reálného vymožení dlužné částky
  5. zpracujeme žalobu na bezdůvodné obohacení na míru
  6. vysvětlíme vám, jak dále postupovat