Právní služby>Žaloba na neplatnost výpovědi z pracovního poměru>

Žaloba na neplatnost výpovědi z pracovního poměru

Od 3 000 
Dostali jste neférovou nebo neplatnou výpověď z práce a nedokážete se ze zaměstnavatelem dohodnout?
Od 3 000 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. prostudujeme výpověď, kterou jste obdrželi od svého zaměstnavatele
  2. posoudíme, zda vám byla dána výpověď v rozporu se zákonem
  3. připravíme dopis zaměstnavateli o trvání na dalším zaměstnávání a dále žalobu na neplatnost výpovědi z pracovního poměru
  4. pokud se zaměstnavatel nebude chtít dohodnout, zašleme žalobu soudu a budeme se za vás bít (v ceně jedno soudní stání)

Žaloba na neplatnost výpovědi z pracovního poměru

Pokud se domníváte, že s vámi byl pracovní poměr ukončen protiprávně, můžete se domáhat určení neplatnosti výpovědi u soudu. V případě, že jsou dány důvody pro určení neplatnosti, soud určí výpověď jako neplatnou. Jaké náležitosti musí žaloba na neplatnost výpovědi z pracovního poměru splňovat si můžete přečíst v samostatném článku.

Přesto, že můžete návrh na určení neplatnosti soudu zaslat bez zastoupení advokátem, vzhledem k složitosti celého procesu doporučujeme situaci nepodcenit a služeb advokáta využít. Ten výpověď z pracovního poměru nebo jiný druh rozvázání pracovního poměru posoudí a v celém soudním řízení vás v případě, že to bude účelné zastoupí.