Právní služby>Pracovní smlouva>

Pracovní smlouva

Od 2 000 
Pokud potřebujete zaměstnat osobu na plný nebo na částečný úvazek.
Od 2 000 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. ujasníme si danou pracovní pozici a její specifika
  2. bude-li to potřeba, zajistíme ochranu duševního vlastnictví vytvořeného vašimi zaměstnanci, i vašich důvěrných informací
  3. pokud bude zaměstnanci umožněna práce z domova, pobavíme se o jeho správném nastavení
  4. sepíšeme neprůstřelnou pracovní smlouvu nebo navrhneme potřebné změny v té, co již máte
  5. vysvětlíme vám, co a proč v pracovní smlouvě je, a jak ji používat

Pracovní smlouva - co v ní nesmí chybět 

Pracovní smlouva zakládá pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pracovní smlouva musí být vždy uzavřena písemně a obsahovat zákonem předepsané náležitosti. Těmi jsou den nástupu do práce, druh práce a přesné vymezení pracovních úkolů a místo výkonu práce.

Údaj o mzdě nemusí být nutně v pracovní smlouvě uveden, nicméně je obvyklé, že je mzda součástí smlouvy. V případě, že mzda není ve smlouvě definována, je zaměstnavatel povinen zaměstnance informovat nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru. Setkat se můžete také s tzv. mzdovým výměrem. 

Pokud si nejste přípravou pracovní smlouvy jisti nebo máte pochybnosti o některých ustanoveních smlouvy, doporučujeme raději využít pomoci advokáta.