Právní služby>Výpověď z pracovního poměru>

Výpověď z pracovního poměru

Od 2 000 
Dostali jste výpověď z pracovního poměru a nejste si jisti, zda byla oprávněná? Nebo naopak potřebujete propustit zaměstnance a chcete mít jistotu, že vše proběhne hladce? Poraďte se s právníkem a předejděte možným komplikacím.
Od 2 000 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. projdeme s vámi vaši situaci a ujasníme si důvod, pro který chcete pracovní poměr se zaměstnancem ukončit
  2. zrevidujeme nebo posoudíme, zda je výpověď vhodným řešením
  3. pokud jste obdrželi výpověď a nejste si jisti, zda byla oprávněná nebo zda máte nárok na odstupné, poradíme vám, jak postupovat
  4. sepíšeme výpověď z pracovního poměru nebo dohodu o ukončení pracovního poměru zaměstnanci nebo předžalobní výzvu zaměstnavateli
  5. poradíme vám, jak se na druhou stranu správně připravit

Rozvázání pracovního poměru

Pracovní poměr může být dle § 48 zákoníku práce rozvázán jen:

  1. dohodou,
  2. výpovědí (ze strany zaměstnance nebo ze strany zaměstnavatele),
  3. okamžitým zrušením,
  4. zrušením ve zkušební době.

Zákoník práce následně upravuje také ukončení pracovního poměru na dobu určitou uplynutím této sjednané doby, či ukončení pracovního poměru cizinců.

 

Výpověď z pracovního poměru

Ukončení pracovního poměru může být nepříjemnou záležitostí pro obě strany smluvního vztahu, nejen pro zaměstnance, ale také pro zaměstnavatele. Zatímco zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, příp. i bez udání důvodu, výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele může být naopak pouze z výslovně stanovených důvodů. Vždy však musí být dodržena písemná forma výpovědi.

Pokud si nejste jisti, zda můžete dát vašemu zaměstnanci výpověď z pracovního poměru, příp. jaký důvod využít, vždy je lepší se poradit s advokátem. Předejdete tak možné neplatnosti výpovědi.

 

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Dohoda o rozvázání pracovního poměru, v praxi často chybně označována jako výpověd dohodou, je dvoustranný právní úkon, kterým je ukončen pracovní poměr. Ten na rozdíl od výpovědi z pracovního poměru končí dnem dohodnutým v dohodě o rozvázání pracovního poměru, a nemusí tak obsahovat výpovědní dobu. Dohoda musí být učiněna písemnou formou.

Pokud si to zaměstnanec přeje, dohoda musí obsahovat odůvodnění ukončení pracovního poměru, jinak to není nutné. Pro zaměstnance lze však variantu s uvedením důvodů nanejvýš doporučit, protože pokud ke skončení pracovního poměru vedly zákonem jmenované důvody, má zaměstnanec právo na odstupné.

 

Výpověď ve zkušební době

Výpověď ve zkušební době (přesněji zrušení pracovního poměru ve zkušební době) je jednou ze specialit zákoníku práce. Jedná se o ukončení takového pracovního poměru, který byl sjednán se zkušební dobou. Ta je ze zákona tři měsíce pro standardní pozice a šest měsíců pro vedoucí pozice. Zároveň však platí, že nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru.

Zaměstnavatel i zaměstnanec mají právo zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu, nebo dokonce i bez uvedení důvodu.