Právní služby>Návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání>

Návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání

Od 3 000 
Žili jste dosud řádný život a nechcete být pravomocně odsouzen a mít záznam v rejstříku trestů.
Od 3 000 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. prostudujeme si váš trestní spis
  2. navrhneme, jaké kroky by bylo vhodné učinit k tomu, aby byly splněny podmínky pro podmíněné zastavení trestního stíhání
  3. sepíšeme návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání se správnou právní argumentací
  4. návrh zašleme orgánu činném v trestním řízení