Právní služby>Stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání>

Stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání

Od 1 500 
Bylo proti vám zahájeno trestní stíhání a chcete se ihned bránit.
Od 1 500 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. vyslechneme si vaši situaci a posoudíme vaše výtky proti vydanému usnesení
  2. posoudíme včasnost případné stížnosti
  3. zpracujeme stížnost a zajistíme její včasné podání
  4. vysvětlíme vám další postup v trestní věci