Právní služby>Obhajoba při dopravní nehodě>

Obhajoba při dopravní nehodě

Od 6 000 
Byli jste účastníkem dopravní nehody, bojíte se trestu a nevíte jaké jsou sankce.
Od 6 000 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. vyžádáme si od vás potřebné dokumenty a informace k nehodě a pečlivě vše prostudujeme
  2. narovinu řekneme, jakého výsledku můžeme v rámci obhajoby dosáhnout
  3. připravíme Vás na podání vysvětlení u Policie ČR a probereme s Vámi případné další kroky v trestním řízení
  4. když dojde na nejhorší, budeme se za vás bít u soudu

Nabourali vás? Nebo jste viníkem doprávní nehody?

Ač jde o opravdu nepříjemnou událost a všichni za volantem doufáme, že nebudeme muset podobnou situaci řešit, mějme vždy na vědomí, že dopravní nehodu může způsobit i sebeslušnější řidič.

Postup řešení dopravní nehody se vždy odvíjí od stupně její závažnosti. Ty méně závažné se obvykle řeší v rámci přestupkového řízení, kdežto ty závažnější (např. těžká zranění nebo řidič pod vlivem alkoholu) pak v řízením trestním.

Jakmile případ převezme policie, může vás vyzvat k podání vysvětlení. Jedná se o standardní postup, kdy se policie snaží zjistit v dané věci rozhodné skutečnosti, např. pro určení toho, zda se jedná o trestný čin, nebo přestupek. Takto vyzvaná osoba má vždy právo na poradu s advokátem, který ji zastupuje na základě plné moci. Advokát může být u podání vysvětlení přítomen, nemá ovšem právo nijak zasahovat do podávání vysvětlení.

Jestliže se jedná o dopravní nehodu, u které je zřejmé, kdo je viníkem, sám se k vině dozná a nahradí škodu (popř. ji nahradí pojišťovna), je možné docílit tzv. podmíněného zastavení trestního stíhání na základě návrhu ze strany obviněného (soud nebo státní zástupce mohou rozhodnout i bez návrhu). Zároveň se před samotným rozhodnutím pečlivě zkoumají předchozí záznamy v rejstříku trestů, okolnosti daného případu, společenská závažnost spáchaného trestného činu atd. Pakliže dojde k podmíněnému zastavení trestního stíhání, obviněnému se stanoví zkušební doba, popř. konkrétní povinnosti nebo omezení (typicky zákaz řízení). Pokud se v této době obviněný osvědčí, věc se končí a obviněný nebude uznán vinným, tj. nebude mít záznam v trestním rejstříku.

 

Praktický příklad:

Pan Matouš je viníkem dopravní nehody. Svého pochybení si je vědom, vinu přiznává. Uvědomil svoji pojišťovnu o vzniku pojistné události a uvědomil taktéž svého advokáta, aby mu poradil, jak dále postupovat. Po poradě s advokátem byl pan Matouš vyzván k podání vysvětlení na policii, kam se i se svým advokátem dostavil a vysvětlení podal. Pan Matouš neměl z dřívějška žádné záznamy v trestním rejstříku, je zaměstnaný, vedl řádný a spořádaný život. Prostřednictvím svého advokáta tak podal návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání. Soud návrh přijal a stanovil mu zkušební dobu, která počíná běžet od právní moci trestního příkazu (příp. rozsudku).