Právní služby>Žádost o vymazání z rejstříku trestů / zahlazení odsouzení>

Žádost o vymazání z rejstříku trestů / zahlazení odsouzení

Od 1 500 
Máte záznam v rejstříku trestů a máte potíže s hledáním práce nebo bydlením.
Od 1 500 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. vysvětlíme vám, jaké podmínky je potřeba splnit, aby došlo k vymazání trestu
  2. prostudujeme si vámi dodané rozhodnutí od soudu
  3. sepíšeme žádost o vymazání z rejstříků trestů nebo zahlazení odsouzení
  4. budeme stav monitorovat do okamžiku výmazu z rejstříku trestů
  5. uděláme výpis z resjtříku trestů