Právní služby>Dohoda o úpravě poměrů k nezletilým dětem>

Dohoda o úpravě poměrů k nezletilým dětem

Od 3 000 
Pokud se rozvádíte a potřebujete připravit dohodu o péči o dítě a výši výživného.
Od 3 000 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. probereme s vámi, jaké podmínky musí být splněny, aby byla dohoda o úpravě poměrů k nezletilým dětem soudem schválena
  2. probereme majetkové poměry obou rodičů a potřeby dětí
  3. připravíme dohodu o úpravě poměrů k nezletilým dětem, ve které společně určíme u koho budou děti bydlet, kdo se s nimi a jak bude stýkat a jak vysoké bude výživné
  4. vysvětlíme vám, co a proč v návrhu je, a jak máte dále postupovat

Dohoda o úpravě poměrů k nezletilým dětem

Rozvod manželství je sám o sobě nepříjemnou životní etapou. O to více, pokud se jedná o rozvod manželství s dětmi. Pokud mají manželé nezletilé dítě, manželství nemůže být rozvedeno, dokud není pravomocně rozhodnuto o úpravě poměrů k tomuto dítěti. V případě, že se jedná o nesporný rozvod manželství a jako manželé tedy jste schopni se nejen na ukončení manželství, ale také na úpravě péče o dítě dohodnout, musíte soudu předložit dohodu ke schválení. V případě sporného rozvodu manželství je situace zpravidla složitější a o úpravě poměrů k nezletilým dětem rozhoduje přímo soud.

Dohoda o úpravě poměrů k nezletilým dětem obsahuje nejen úpravu péče o dítě, tedy zda se bude jednat o výlučnou, střídavou či společnou péči, ale také úpravu výživného či styku druhého rodiče s dítětem.

Podobné služby