Právní služby>Žaloba na dlužné výživné>

Žaloba na dlužné výživné

Od 4 000 
Neplacení výživného a dlužné výživné - pokud vám rozvedený manžel neplatí výživné nebo platí méně než má
Od 4 000 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. posoudíme zda bude nutné podat žalobu na zaplacení dlužného výživného nebo již přistoupit k vymáhání dlužné částky prostřednictvím soudního exekutora
  2. sepíšeme důraznou žalobu nebo návrh na zahájení exekuce
  3. vysvětlíme vám, co vás čeká a jak dále postupovat

Neplacení výživného a dlužné výživné

 

Pokud jste se ocitli v situaci, kdy vám rozvedený manžel neplatí stanovené výživné vůbec nebo vám platí méně než má, můžete podat žalobu na zaplacení dlužného výživného. Žaloba na dlužné výživné a následné vymáhání prostřednictvím soudního exekutora bývá zpravidla vhodnější řešení než podání trestního oznámení.

 

Určení výše výživného

 

O výši výživného rozhoduje vždy soud, který zkoumá aktuální situaci obou rodičů. Rozsudek stanovující výši výživného tak odpovídá finančním možnostem a potřebám dítěte v době jeho vydání. V případě, že se jeden z manželů ocitne v tíživé situaci (např. z důvodu ztráty zaměstnání), nemůže si výši výživného jednostranně změnit či zcela výživné přestat platit. Proti takovému neplacení výživného se tak můžete bránit podáním žaloby na dlužné výživné.

Podobné služby