Právní služby>Návrh na úpravu výživného>

Návrh na úpravu výživného

Od 3 000 
Pokud stanovené výživné přestává stačit na pokrytí základních potřeb dětí nebo naopak nejste výživné v této výši schopni platit.
Od 3 000 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. probereme s vámi, jaké podmínky musí být splněny pro změnu výše výživného
  2. probereme majetkové poměry obou rodičů a potřeby dětí
  3. připravíme návrh na zvýšení výživného či návrh na snížení výživného, který bude reflektovat zjištěné skutečnosti
  4. vysvětlíme vám, co a proč v návrhu je, a jak máte dále postupovat

Zvýšení výživného

Soud při určování výše výživného vždy zkoumá aktuální situaci obou rodičů. Rozsudek určující výši výživného tak odpovídá finančním možnostem rodičů a potřebám dítěte v době jeho vydání. Pokud vám tedy výživné přestává stačit, můžete zažádat o zvýšení výživného. Důvodem pro takové zvýšení může být např. vyšší věk dítěte, vyšší příjmy povinného rodiče či onemocnění dítěte vyžadující speciální léky nebo péči.

 

Snížení výživného

Podobně jako lze zažádat o zvýšení výživného, lze požádat také o jeho snížení. Důvodem pro snížení výživného je zpravidla neočekávané snížení příjmů povinného rodiče např. v důsledku ztráty zaměstnání. Jedná se tedy o situace, kdy rodič není schopen určené výživné platit. V případě, že není výživné placeno, je možné podat také žalobu na dlužné výživné.

Návrh na úpravu výživného se podává k soudu, který o výživném naposledy rozhodoval.

Podobné služby