Právní služby>Dohoda o zúžení SJM>

Dohoda o zúžení SJM

Od 5 000 
Pokud potřebujete část majetku, která je součástí SJM (společného jmění manželů), přesunout do svého výlučného vlastnictví.
Od 5 000 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. objasníte nám, jakou věc (například auto, byt) byste rádi vyjmuli ze společného jmění manželů
  2. sepíšeme dohodu o zúžení společného jmění manželů na míru
  3. vysvětlíme vám, co a proč v ní je, a co to znamená pro obě strany
  4. dohodu zapíšeme do Centrální evidence manželských smluv u notáře a zařídíme další administrativní záležitosti

Co je součástí SJM?

Součástí společného jmění manželů (aneb SJM), je vše, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů.

 

Zúžení SJM a další režimy

Společné jmění manželů je možné upravit třemi způsoby. SJM může podléhat zákonnému režimu, smluvnímu nebo může být založeno soudem. Skutečnost, ve kterém z režimů je společné jmění manželů vedeno, má značný vliv právě na obsah toho, co do SJM patří. Pokud potřebujete určitou část majetku ze SJM vyloučit, poté je možné uzavřít tzv. dohodu o zúžení SJM.

 

Zúžení společného jmění před rozvodem

Dohoda o zúžení SJM bývá v praxi využívána také před rozvodem, aby došlo k urychlení rozvodového řízení. Pokud jsou však manželé schopni se domluvit a přistoupí k tzv. nespornému rozvodu, pak je lepší dát přednost dohodě o vypořádání SJM před dohodou o zúžení společného jmění.

Podobné služby