Právní služby>Rozvod manželství>

Rozvod manželství

Od 4 000 
Rozhodli jste se, že podáte návrh na rozvod manželství a raději byste vše nechali na zkušených advokátech? Provedeme vás celým procesem rozvodu od vyjednávání s partnerem přes podání žádosti o rozvod až po vynesení rozsudku
Od 4 000 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. sejdeme se s vámi i s vaším maželem a probereme vaší tíživou situaci
  2. probereme s Vámi majetkové poměry, potřeby dětí a podmínky, které musí být splněny, aby bylo manželství úspěšně rozvedeno
  3. pečlivě a citlivě připravíme společný návrh manželů na rozvod nebo žalobu o rozvod manželství
  4. v případě potřeby vyjednáme všechny dohody včetně komunikace s protistranou a soudem
  5. pokud by dohoda nebyla možná, v rámci soudních řízení pro vás tvrdě vymůžeme maximum možného
  6. cena služby se odvíjí od konkrétní situace (zejm. zda se jedná o rozvod sporný či nesporný, zda mají manželé společné děti, majetkové spory apod.)

Zvažujete, zda se do rozvodu manželství pustit?

Manželství může být rozvedeno pouze soudem a to na návrh jednoho z manželů, nebo na základě společného návrhu manželů a pouze v případě, že je jejich soužití trvale a nenapravitelně rozvráceno, v důsledku čehož nemůže svazek již plnit funkce, pro které vznikl. Český právní řád rozeznává dva způsoby rozvodu manželství: sporný (soud zjišťuje příčiny rozvratu manželství) nebo nesporný (soud příčiny rozvratu nezjišťuje).

 

Nesporný rozvod manželství

Za nesporný rozvod označujeme takový zánik manželství, kdy se manželé dohodli na podání návrhu na rozvod shodli se i na dalších skutečnostech. V případě, že jsou zároveň rodiči nezletilého dítěte, musejí se domluvit na tom, komu bude dítě svěřeno do péče, na jeho výchově a na výši výživného. Tuto dohodu musí schválit soud. Dále soudu doloží, že mezi nimi došlo k vzájemné dohodě o jejich majetkových poměrech, bydlení, a popřípadě o výživném, které by měl jeden z manželů hradit druhému. Je také nutné prohlášení, že manželství trvalo nejméně jeden rok a že v současnosti nevedou společnou domácnost déle než 6 měsíců.

 

Sporný rozvod manželství

Při sporném rozvodu jeden z manželů nesouhlasí s tím, aby bylo manželství rozvedeno, anebo nesouhlasí s dílčími dokládanými skutečnostmi, například s tím, který z manželů by měl vychovávat děti, nebo jak by mělo vypadat majetkové vypořádání. V takovém případě může rozvod trvat podstatně déle, než rozvod nesporný. Soud (před tím, než manžele rozvede) rozhodne o výživě a výchově nezletilého dítěte. Dohoda o majetkovém vypořádání není nutná. O vypořádání se manželé dohodnou, nebo rozhodne na návrh jednoho z manželů soud, nebo majetek propadne zákonnou fikcí po 3 letech.

Jakmile jsou splněny tyto zákonné podmínky, začne soud zjišťovat příčiny rozvratu manželství a je potřeba dokazování ze strany manželů.