Právní služby>Návrh na vydání předběžného opatření>

Návrh na vydání předběžného opatření

Od 1 800 
Máte spory o výživné, o výchovu dětí nebo jste obětí domácího násilí a potřebujete situaci řešit ihned.
Od 1 800 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. vyžádáme si od vás potřebné informace a posoudíme šanci na úspěch návrh na vydání předběžného opatření
  2. vysvětlíme vám možná rizika a úskalí spojených s podáním návrhu
  3. sepíšeme návrh na vydání předběžného opatření na míru a podání na soud

Podobné služby