Právní služby>Podnájemní smlouva bytu či domu>

Podnájemní smlouva bytu či domu

Od 3 000 
Pokud chcete sjednat podnájem části bytu, domu nebo jen samostatného pokoje.
Od 3 000 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. prostudujeme všechny podklady a zkonzultujeme s vámi vaše představy ohledně podnájmu
  2. připravíme pro vás podnájemní smlouvu, která bude vaše požadavky reflektovat, nebo sepíšeme dodatek ke stávající podnájemní smlouvě
  3. pokud jste dostali nájemní smlouvu od nájemce či realitní kanceláře, pečlivě ji zrevidujeme
  4. vysvětlíme vám, co a proč ve smlouvě je, a jak s ní máte naložit

Nájemní smlouva a podnájemní smlouva - jaký je mezi nimi rozdíl?

 

Nájemní smlouva na byt upravuje právní vztah mezi pronajímatelem dané nemovitosti a nájemcem. Nájemní smlouva tak upravuje nejen předmět nájmu, ale také konkrétní podmínky, jako je doba trvání nájmu, výše nájemného, kauce a další práva a povinnosti smluvních stran.

 

Podnájemní smlouva poté zřizuje právo k užívání bytu další osobě. Pokud byla mezi pronajímatelem a nájemcem zřízena nájemní smlouva, může nájemce se souhlasem pronajímatele uzavřít s další osobou podnájemní smlouvu. Pokud však v bytě i nadále nájemce trvale bydlí a chce pouze zřídit podnájem další osobě k části bytu, souhlas pronajímatele nepotřebuje.