Právní služby>Vymáhání dluhu na nájemném>

Vymáhání dluhu na nájemném

Od 4 000 
Pronajímáte byt či jinou nemovitost a nájemce vám neplatí nájem a nedokážete se s ním po dobrém dohodnout.
Od 4 000 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. prostudujeme vaši nájemní smlouvu a veškerou relevantní komunikaci s nájemcem
  2. připravíme předžalobní výzvu a odešleme jí nájemci jako poslední výstrahu před podáním žaloby
  3. když dojde na nejhorší, připravíme žalobu a podáme ji na soud

Dlužné nájemné

 

Pokud pronajímáte byt či jinou nemovitost, jednou z povinností nájemce je řádně a včas platit nájem v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou. V případě, že jste v situaci, že vám nájemce nájem platit přestane, máte právo nejen nájemní smlouvu vypovědět, ale zároveň začít dlužné nájemné vymáhat. Výpověď nájemní smlouvy je samozřejmě možná pouze za splnění určitých zákonných podmínek. Nejprve je nutné nájemci zaslat písemnou výzvu s uvedením dlužné částky a přiměřené lhůty k uhrazení. Pokud nájemce na výzvu nereaguje a dlužné nájemné neuhradí, máte jako pronajímatel právo nájem vypovědět bez výpovědní doby. Tento postup je však možný až tehdy, je-li nájemce v prodlení s úhradou nájemného minimálně v součtu tří měsíců.

 

Vymáhání nájemného

 

Než můžete jako pronajímatel přistoupit k vymáhání nájemného u soudu, je nutné zaslat nájemci předžalobní výzvu. Předžalobní výzvu je vhodné zaslat v zastoupení advokátem. Taková výzva působí důrazněji a výrazně zvyšuje šance na uhrazení dlužné částky bez nutnosti zahájení exekučního řízení. 

Nedojde-li k uhrazení dlužného nájemného i přes předžalobní výzvu, můžete podat k soudu návrh na vydání elektronického platebního rozkazu či na nájemce podat žalobu. Soud následně vydá pravomocné rozhodnuté, na základě kterého budete mít možnost obrátit se na exekutora s návrhem na zahájení exekučního řízení