Právní služby>Žaloba na vyklizení nemovitosti>

Žaloba na vyklizení nemovitosti

Od 3 000 
Bývalý nájemce nebo vlastník nechce opustit nemovitost a nedokážete se smírně dohodnout.
Od 3 000 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. zkonzultujeme vaši situaci a posoudíme, zda je možné žalobu na vyklizení nemovitosti uplatnit
  2. vyžádáme si od vás veškeré potřebné podklady a důkazy, které pečlivě prostudujeme
  3. předběžně posoudíme šanci na úspěch ve sporu a délku trvání sporu
  4. předběžně posoudíme možnost reálného vymožení dlužné částky
  5. sepíšeme žalobu na vyklizení nemovitosti
  6. vysvětlíme vám, jak dále postupovat

Pronajímáte byt či jinou nemovitost a váš nájemce se odmítá po skončení nájmu odstěhovat? V takovém případě můžete přistoupit k podání žaloby na vyklizení nemovitosti. K podání žaloby musíte mít oprávněný důvod, zpravidla se bude jednat o situace, kdy se nájemce odmítá po skončení nájmu vystěhovat a dále neoprávněně užívá nemovitost. Případně také situace, kdy nemovitost odmítá opustit původní vlastník nemovitosti.

 

Pokud tedy potřebujete nemovitost vyklidit a postupovat v souladu s právem, žaloba na vyklizení nemovitosti je vhodným řešením. V rámci služby také posoudíme reálné šance na vymožení dluhu na nájemném.