Právní služby>Sousedské spory>

Sousedské spory

Od 4 000 
Obtěžuje vás sousedův hluk, nepořádek nebo světlo a nedokážete spor vyřešit domluvou?
Od 4 000 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. posoudíme charakter sporu se sousedem a navrhneme optimální řešení
  2. sepíšeme a zašleme důraznou předžalobní výzvu k ukončení protiprávního jednání
  3. v případě potřeby vás budeme zastupovat při případných soudních jednáních nebo jednání o mimosoudním vyrovnání

Sousedské spory a jejich právní řešení

Hned z několika ustanovení části třetí občanského zákoníku se dozvídáme o omezeních vlastnického práva. Podle občanského zákoníku se vlastník pozemku musí zdržet jakýchkoliv činností, jejichž účinky (imisemi) by nepřiměřeně místním poměrům narušoval nebo podstatně omezoval obvyklé užívání sousedního pozemku. Imisí se obecně rozumí to, co jako důsledek činnosti na jednom pozemku vniká na pozemek sousední. Jedná se například o: odpad, vodu, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk nebo otřesy.

Právní praxe dokládá, že sousedním pozemkem se rozumí nejen ten pozemek, který má společné hranice s vlastněným pozemkem, nýbrž i takový pozemek, který nesdílí s vlastněným pozemkem žádnou hranici, ale je danou imisí postižen.

 

Jak se bránit sousedovým imisím?

Primárně je dobré (a i vzhledem k případnému následujícímu uplatnění nároku u soudu vhodné) pokusit se se sousedem dohodnout. Pokud diplomacie selže, jako vlastník sousedního pozemku máte možnost se bránit proti imisím, které k vám vnikají ze sousedova pozemku, tzv. negatorní žalobou, známou jako „sousedská žaloba“. Jde o žalobu proti všem zásahům, které nespočívají v neoprávněném držení věci. Tedy lze ji použít např. pokud soused soustavně chodí po Vašem pozemku (a nemá zřízenu služebnost), nebo odebírá vodu z vaší studny.

 

Praktický příklad:

Pan Kinkal je starší muž a má rád svůj klid, proto se také odstěhoval na malou vesnici. Ob pozemek má dům se zahradou pan Voříšek (pozemky pana Kinkala a pana Voříška nemají společnou hranici). Pan Voříšek je kytarista a každý čtvrtek od 18 hodin odpoledne do 2 hodin do rána pořádá menší koncerty pro své přátele, při nichž hrají velice nahlas na elektrické kytary. Pan Kinkal se pokusí s panem Voříškem dohodnout, ale pan Voříšek nehodlá jednat o kompromisech a pokračuje v pořádání koncertů. Pan Kinkal si tedy nechá obstarat zprávu o měření hluku a následně podá na soud negatorní žalobu, kterou se bude domáhat, aby se pan Voříšek zdržel nadměrného hluku.