Právní služby>Vystěhování nájemce>

Vystěhování nájemce

Od 5 000 
Pronajímáte byt, ale s vaším nájemcem není rozumná domluva a nájemce se nechce ani po skončení doby nájmu vystěhovat? Nebo vám dokonce nájemce neplatí nájem? Poraďte se s právníkem a předejděte případným komplikacím.
Od 5 000 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. prostudujeme vaši nájemní smlouvu a veškerou relevantní komunikaci s nájemcem
  2. připravíme předžalobní výzvu a odešleme jí nájemci jako poslední výstrahu před žalobou
  3. když dojde na nejhorší připravíme žalobu a budeme se za vás bít u soudu
  4. po vítězství u soudu zajistíme zaplacení nájemného soudním exekutorem

Nájemce se nechce vystěhovat. Jaká máte práva jako pronajímatel?

Možná znáte tvrzení typu „Já jsem vlastník, já rozhoduju o tom, co se bude dít.“ Z pohledu zákona však není vlastnické právo neomezené. Pokud jste s nájemcem uzavřeli smlouvu na dobu určitou a tato doba uplynula, je povinností nájemce uvést byt do původního stavu (s přihlédnutím k běžnému opotřebení věcí), předat klíče vlastníkovi (pronajímateli) bytu a nijak nerušit jeho vlastnické právo, tj. nebránit vlastníkovi v užívání bytu. Co když ale nájemce byt stále obývá?


Vystěhování nájemce - jaký je správný postup?

Vyměnit zámek a nájemce do bytu už nepustit je jedna z možností. Ovšem za tento postup hrozí vlastníkovi bytu trestní stíhání. O vystěhování nájemce, který je v prodlení s placením nájemného, nebo který setrvává v bytě i po skončení nájemní smlouvy musí rozhodnout soud.

Na vlastníkovi bytu tedy leží povinnost bránit své právo u soudu. Charakter žaloby je určen tím, čeho se pronajímatel bytu domáhá. Až teprve pravomocný rozsudek soudu je titulem, na jehož základě se může pronajímatel obrátit na exekutora. Jestliže ani na výzvu exekutora nájemce byt nevyklidí, vyklidí jej z bytu exekutor.

Pronajímatel má následně právo na náhradu ušlého nájemného a to po celou dobu prodlení nájemce až do dne, kdy fakticky dojde k vyklizení bytu a pronajímatel jej tak může dále pronajímat.

Vystěhování problémového nájemce není nic jednoduchého. Pokud si tak nejste jisti, jak postupovat, vždy je lepší se poradit s advokátem.