Právní služby>Výpověď z nájmu>

Výpověď z nájmu

Od 1 500 
Pokud potřebujete platně a efektivně ukončit nájem bytu, domu či jiné věci.
Od 1 500 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. ujasníme si důvod, pro který chcete nájem bytu, domu či garáže ukončit
  2. posoudíme, zda je výpověď z nájmu vhodným řešením
  3. sepíšeme výpověď z nájmu nebo dohodu o ukončení nájmu
  4. poradíme vám, jak se na výpověď nájemci či pronajímateli správně připravit
  5. vysvětlíme vám, co a proč výpověď z nájmu obsahuje, a co to znamená pro obě strany

Skončení nájmu

 

Máte-li uzavřenou nájemní smlouvu, samotný nájem je možné skončit dvěma způsoby: výpovědí či dohodou.

 

Výpověď z nájmu

 

Skončení nájmu dohodou je již ze své podstaty zpravidla nejefektivnější a nejpohodlnější způsob ukončení nájmu. V případě, že to však z nějakého důvodu není možné, přichází na řadu výpověď z nájmu. Nájem může vypovědět jak pronajímatel, tak nájemce. V případě, že se jedná o nájemní smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, může nájemce smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to s tříměsíční výpovědní lhůtou (není-li dohodnuto jinak).

 

Odlišně je tomu u nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou. V takovém případě platí výpovědní lhůta tři měsíce, ale nájemce musí zároveň uvést výpovědní důvod, kterým je změna okolností, z kterých strany vycházely při uzavírání nájemní smlouvy.

 

Výpověď z nájmu ze strany pronajímatele

 

Jakožto pronajímatel můžete nájemci vypovědět nájemní smlouvu jen ze zákonem stanovených důvodů, nehledě na to, zda se jedná o nájemní smlouvu uzavřenou na dobu určitou či neurčitou.